Dr. Chandrashekhar Paswan


Assistant Professor and HOD

Other
University School Of Buddhist Studies & Civilization
Ph.D (2007)University of Delhi
Buddhist History,Buddhist Art and Architecture,Socially engaged Buddhism


Professional
Updates


Books

1.Bhartiya Sanskriti evam Dalit, Sabda Prakashan, Ganesh Nagar Pandav Nagar ,Delhi,ISBN:978-81-926830-1-0 ,Published-2013 

2..Mithila ki Sanskritik Virasat evm Baudh Dharma, ISBN : 978-93-85144-95-0,Shivalik Publication,Delhi and Varanasi,published,2017


Patents

NA


Journals

1.Buddhist View on Social Conflict : Approaches and Impact,International  Refereed Journal • ISSN : 2347-6605, 4 Vak Sudha,Vol. 3, page- 202-208,January-March, 2017

2.Resurgence of Buddhism in Modern India, Globel Thoughts, International Refereed Journal • ISSN : 2456-0898,Vol-,page- 259-262,February, 2017

3.Mithila ki Sanskriti par Baudh Dharm ka Prabhaw,Sangayana,The International Journal of Buddhist Studies,Vol.06,November-2014-April 2015,page -54-63,ISSN:2319-6343 

4.Bhartiya Loktantrik Vyavasthha mein Samajik Nyaya ki Awdharana Evm Baba Saheb Ambedkar ke Vicharon ka Samikshatmak Awalokan, Globel Thoughts,International  Refereed Journal • ISSN : 2456-0898,page-249-253 February,2017,

5.Mithila ki Sakti Parampara mein Tara:Ek Sanskritik Vishlesan, The  International Issue -2,November 2016,page,85-90

6.Pracin Nager Vaishali ka Aitihasik Evm Sanskritik Vishlehan :Bhut Evm Vartmaan Paripekshya Mein, ed.by B Labh, Prajna-Sindhu, -2014. 

·7.Dakini in Tibetan Buddhism – Buddhist Studies, Journal of the Department of Buddhist Studies, University of Delhi, Vol. XXX, p. 167-177, Dec. 2006.

 

 ·8. Development of Buddhism under the Gupta Period – Buddhist Studies, Journal of the Department of Buddhist Studies, University of Delhi, Vol. XXXIII, p. 67-81, 

· 9.Buddha Aur Ambedkar Ke Vicharaon Main Samajik Awadharana, Pratyay, Hindi Quaterly Magazine, Ank-2, July-Sep. 2007, p.26-30. 

· 10.Baudhakalin Samajik Vyavastha evamAdhunik Bharat mein Dalit chetnaekSanskshipt Avlokan– Buddhist Studies, Journal of the Department of Buddhist Studies, University of Delhi, Vol. XXXIV, p. 167-178, 2008. 

11.·Mithila Ke Lok Sidhacharyo Par BaudhSidhacharo KaPrabhav- Buddhist Studies,Journal of the Department of Buddhist Studies, University of Delhi, Vol. XXXV,  Nov. 2008, p.196-204. ISSN –DU-0970-9754

 


Conference Proceedings